Katalogi biznesowe - oszustwa

Oszustwa związane z wpisaniem swojej firmy do katalogu biznesowego są już plagą w Polsce. Na ogół dzwoni ktoś i przedstawia się że jest z takiego, a takiego katalogu biznesowego, katalogu firm, czasem kontakt może być mailowy od samego początku. I proponują darmowy wpis do katalogu, nawet piszą / mówią, że to na jeden miesiąc, a potem można zrezygnować z usługi. W innych przypadkach dzwonią i proszą o uaktualnienie danych firmowych. W mailu podają np. login i hasło do wersji testowej. Oszuści często sami wpisują dane firmy w swoim katalogu, a potem proszą o uaktualnienie, aby się zalogować ofiara musi zaakceptować regulamin portalu. Niestety po miesiącu może przyjść faktura na nawet 14000 złotych + VAT.

Gdy poszkodowana firma nie chce zapłacić jest nękana telefonami, mailami, listami, groźbami od oszukańczej firmy (czasem zagranicznej z przedstawicielstwem w Polsce, a często są te legalnie działające firmy w Polsce) oraz ich wynajętych windykatorów.

Jak walczyć z oszustwem na katalog biznesowy

Nie płacić. Nie dać się zastraszyć. Zobacz również telemarketing - oszustwa, gdyż do takich m.in zalicza się to oszustwo. Piszą, że nagrali rozmowę i że pójdą do sądu, to niech idą. Poradzić się swojego prawnika, gdyż każda sprawa jest trochę inna, a nawet wyslać im list od prawnika. Nie odpowiadać na maile, na listy, nie rozmawiać przez telefon z oszustami.

Jak się chronić przed oszustwem na katalog biznesowy

Ostrożnie rozmawiać przez telefon. Nie podejmować żadnych decyzji przez telefon. Wyraźnie poprosić o ofertę na mail. Unikać słowa: TAK, pamiętajmy, że uszuści manipulują nagraniami rozmów telefonicznych. Nie chcieć niczego, nawet darmowego. Gdy ktoś dzwoni z zastrzeżonego numeru telefonicznego to w ogóle nie rozmawiać, bo tak na prawdę nie wiadomo z kim się rozmawia. Nie podejmować rozmowy, gdy ktoś każe wam zobaczyć coś w Internecie - te działania prowadzą do akceptacji regulaminu. Przestrzec pracowników swojej firmy przed tym procederem.

Ten proceder ma już długą historię w krajach UE, ze względu na liczne petycje do Parlamentu Europejskiego tenże zajął się tą sprawą. PE opublikował dokument:

PROJEKT SPRAWOZDANIA

w sprawie zwalczania wprowadzającej w błąd reklamy stosowanej przez przedsiębiorstwa oferujące wpisy do katalogów biznesowych (petycje 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 i inne)

(2008/2126(INI))


Link do tego dokumentu poniżej (należy skopiować i wkleić do swojej przeglądarki):

  • http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-408.026+01+DOC+WORD+V0//PL&language=PL

W tym dokumencie są zawarte propozycje rozwiązań i sposoby działania w celu walki z tym procederem. Są również przykłady państw, które już wprowadziły odpowiednie regulacje prawne zabraniające tego typu działalności. Warto się z tym zapoznać i porównać z polską rzeczywistością.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie nieuczciwego prowadzenia katalogów biznesowych (petycje 0045/2006, 1476/2006, 0079/2003, 0819/2003, 1010/2005, 0052/2007, 0306/2007, 0444/2007, 0562/2007 i inne). Link do tego dokumentu poniżej (skopiować i wkleić do swojej przeglądarki).

  • http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0269+0+DOC+XML+V0//PL

PE w swoim tekście wzywa komisję do przyspieszenia działań, a również chce stworzyć czarną listę nieuczciwych praktych.

Jak rozpoznać uczciwe katalogi internetowe

Internet m.in. opiera się na katalogach internetowych, tzw. web directories, tam wg wszelkich prawideł powinno dodawać się strony www naszych firm, naszych blogów itd., aby zaistnieć w sieci. Wpisy do tych uczciwych katalogów też są czasem płatne: np. 2pln, 10pln...

Jak się nie pomylić? Niestety trzeba mieć elementarną wiedzę dotyczącą spraw internetowych, umieć rozpoznać uczciwy katalog internetowy, umieć rozróżnić uczciwą usługę od oszustwa. I czytać regulamin portalu.

Wycinki z regulaminów niezbyt uczciwych firm:

Domniemywa się, że pracownik Zamawiającego działający na jego zlecenie i pod jego kierownictwem ma upoważnienie do działania w imieniu i na rzecz Zamawiającego.

Podstawą świadczenia usług przez firmę xxx jest ustna Umowa zawierana za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności telefonicznie w momencie niezwłocznego potwierdzenia przez Zamawiającego złożonego zamówienia.

Regulamin dostępny na stronie www xxx stanowi integralną część Umowy.

Komentarz: telefon może odebrać np. portier i zawrze umowę :). Są wypadki, że nieuczciwe firmy na takiej podstawie wysyłają listy od swoich pseudowindykatorów na podstawie zmanipulowanej rozmowy telefonicznej. A nieświadomy poszkodowany powinien znać regulamin, gdyż tylko tam się dowie, jaką umowę zawiera. Wysnuwa się jeden wniosek, że dopóki Polska nie ureguluje tych spraw prawnie, to nie należy z nikim rozmawiać, należy czekać na ofertę na piśmie.