Jak rozstrzyga się spory domenowe w Polsce

Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji

ul. Koszykowa 54

00-675 Warszawa (wejście B, lokal 03 230 - III p.)

tel./fax: + 48 22 625 73 23

adres internetowy: http://www.piit.org.pl


Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

ul. Trębacka 4

00-074 Warszawa

tel.: +48 22 827 47 54

fax: +48 22 827 94 01

adres internetowy: http://www.sakig.pl


The World Intellectual Property Organization Arbitration and Mediation Center

34, chemin des Colombettes

P.O. Box 18

1211 Geneva 20

Switzerland

tel.: (41-22) 338 8247 lub 0800 888 549

fax: (41-22) 740 3700 lub 0800 888 550

adres internetowy: http://www.wipo.int

Centrum Mediacji i Arbitrażu przy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej jest właściwym sądem w przypadku zgłaszania sporów, w których dwie strony posiadają miejsce zamieszkania lub siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.


Gdy ma się orzeczenie, któregoś z sądów, wtedy należy skontaktować się z NASK, który może wypowiedziec umowę osobie / firmie naruszającej warunki umowy.

W ogóle o zainstanialym sporze należy poinformować NASK od razu.

więcej http://www.dns.pl/spory.html

Przeczytaj tez tematy dotyczące oszustw